Zakładanie i utrzymanie trawników w miejscach publicznych

Obecnie w praktycznie we wszystkich miastach, większych i tych mniejszych, dąży się do tego, aby stworzyć jak najwięcej terenów zielonych. Roślinność sprzyja dobremu samopoczuciu, podnosi estetykę krajobrazu miejskiego, a co najważniejsze — wpływa na czystość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Wśród drzew, krzewów, kwiatów prym wiedzie przede wszystkim trawa, porastająca przestrzeń w formie trawników.

Parki, place zabaw, skwerki przy ruchliwych ulicach itd. to przykładowe miejsca, w których najczęściej można spotkać roślinność trawiastą. Trawnik w mieście pełni funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, estetyczne, a także zdrowotne.

Kluczowe znaczenie ma pielęgnacja terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Aby więc trawnik zawsze prezentował się okazale, należy odpowiednio o niego zadbać, począwszy od odpowiedniego przygotowania gleby, skończywszy na koszeniu i nawadnianiu.

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić najważniejszy zakres prac, jakich wymagają trawniki w przestrzeni użytku publicznego.

Jak dbać o trawnik miejski?

  • Zanim jeszcze trawnik powstanie, należy odpowiednio przygotować glebę. Zakres prac przygotowawczych zależy od stanu i specyfiki gleby na danym terenie. Niekiedy wystarczy odpowiednie jej nawodnienie i spulchnienie, w innych przypadkach konieczna jest nawet zmiana jej odczynu.
  • W przestrzeni miejskiej trawnik może być założony z siewu lub z rolki. Wszystko zależy od koncepcji inwestora. Siew wymaga nieco większej wiedzy i cierpliwości, w przypadku trawnika z rolki liczy się przede wszystkim umiejętne rozłożenie trawy. Niemniej jednak w każdym przypadku niezbędne jest doświadczenie. Dlatego prace z tego zakresu powinny być powierzane fachowcom.
  • Gdy trawnik jest już zasiany, należy zadbać o jego stosowne nawożenie. Najczęściej zastosowanie znajduje nawóz wieloskładnikowy. Nawożenie należy przeprowadzać adekwatnie do potrzeb oraz etapu rozwoju trawy.
  • Trawnik w przestrzeni miejskiej nie powinien być pozostawiony sam sobie. Trzeba nieustannie go doglądać i pielęgnować. Co jakiś czas konieczne są prace z zakresu regeneracji trawnika, które zazwyczaj polegają na wycięciu fragmentu, dosianiu itd.
  • Trawnik wymaga przede wszystkim regularnego koszenia. Koszenie może odbywać się kosiarką bijakową, rotacyjną, samojezdną, spalinową lub wykaszarką. Dobór sprzętu zależy przede wszystkim od specyfiki danego trawnika.