Wybierz gminę - sprawdź szczegóły.
Obsługiwane gminy:
Dane kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.


ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

 

NIP 559-10-04-882
REGON 091254304

 

tel.: (52) 33 12 778
fax.: (52) 33 33 075

 

e-mail:
sekretariat@zuk-swiecie.pl

 

Czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7:00-15:00

www.zuk-swiecie.pl


Zuk świecie kujawsko pomorskie
Formularz kontaktowy
Kontakt z nami możliwy również e-mailowo.
Przejdź do formularza teraz.

ZUK Świecie

O nas

!!! UWAGA !!!

 

NOWE HARMONOGRAMY DLA GMIN NA 2016 ROK

 

ZMIANA NOWEGO HARMONOGRAMU DLA GMINY LNIANO.

 

 

 !!! UWAGA !!!

 

 usługi

Zakład Usług Komunalnych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zanim jednak tak się stało miał miejsce długi proces przekształceń zakładu. Należy zacząć tutaj od pierwszego zakładu, z którego wywodzi się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwem tym było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Świeciu powołane na podstawie zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Nadzorczej w Świeciu.

Przedsiębiorstwo to rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 1951 roku 
i było przedsiębiorstwem państwowym. Zakres działań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej był następujący:

· zaopatrywanie ludzi w wodę pitną,

· usuwanie nieczystości i wód opadowych,

· oczyszczanie ulic i placów,

· wywóz nieczystości stałych i płynnych.

W takiej postaci przedsiębiorstwo istniało do 31 grudnia 1972 roku.

Od 1 stycznia 1973 roku połączono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Świeciu 
i przyjęło nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej (MPGKiM)

Od 1 stycznia 1974 roku Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świeciu połączono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowem i przyjęto nazwę przedsiębiorstwa: Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PPGKiM) w Świeciu.

Od 1 lipca 1975 roku zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy zmieniono nazwę zakładu na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Pókim)

Uchwałą Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 30 września 1991 roku postanowiono zakończyć działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu w dotychczasowej formie organizacyjno – prawnej na dzień 31 grudnia 1991 roku. Na bazie majątku po Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej postanowiono zorganizować:

1. Zakład budżetowy gospodarki mieszkaniowej i zaopatrywania w gaz bezprzewodowy – ZGM

2. Gospodarstwo pomocnicze w zakresie utrzymania czystości, wywozu nieczystości, zieleni i robót inżynieryjnych - ZUK

Do dnia 31 października 1991 roku należało jednak dokonać fizycznego podziału majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej biorąc pod uwagę potrzeby przyszłych wyżej wymienionych zakładów .

Zakład Usług Komunalnych – gospodarstwo pomocnicze podlegający Urzędowi Miasta w Świeciu, rozpoczął działalność od 1 stycznia 1992 roku i prowadził ja do 31 grudnia 1994 roku, kiedy to został postawiony w stan likwidacji. Od tej pory jednostka nosiła nazwę : Zakład Usług Komunalnych w Świeciu – w Likwidacji. W tej postaci Zakład istniał do 31 sierpnia 1995 roku. W czasie likwidacji Zakładu postanowiono utworzyć spółkę z udziałem skarbu gminy i pracowników – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., która trwa nieprzerwanie od 1 września 1995 roku do chwili obecnej.

ZUK Sp. z o.o. nie zmienił swojej siedziby i nadal znajduje się na ulicy Ciepłej 4.