Lniano

Odbiór odpadów

2_G

LNIANO

Gmina Lniano jest położona w północnej części woj. kujawsko – pomorskiego, na terenie powiatu świeckiego. Zajmuje obszar 88,53 km². Liczy około 4200 mieszkańców. [źr. www.bip.lniano.pl]

PSZOK Lniano

Odbiór odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lniano mieści się w miejscowości Lnianek (teren oczyszczalni ścieków) i przeznaczony jest dla osób fizycznych.
Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem oraz rozładunek odpadów odbywa się we własnym zakresie. Odpady będą przyjmowane bezpłatnie. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być dokładnie posegregowane.

PSZOK jest czynny w każdą sobotę w godzinach 08:00 – 14:00
 
W  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące frakcje odpadów:
•    opakowania z papieru i tektury
tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z metalu
•    opakowania wielomateriałowe
•    szkło oraz opakowania ze szkła
•    przeterminowane leki i chemikalia,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe
•    zużyte opony
•    zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),
•    odpady budowlane i rozbiórkowe
•    odpady zielone
•    popioły

 
Zapraszamy do korzystania z PSZOK- u.
 
Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Lniano, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Usługi prowadzone w innych gminach

1_G

ŚWIECIE

2_G

LNIANO

3_G

BUKOWIEC

5_G

NAKŁO

6_G

ŚWIEKATOWO

7_G

OSIE

4_G

SADKI

8_G

JEŻOWO

Gmina Lniano

Usługi wykonywane w gminie Lniano