Osie

Odbiór odpadów

7_G

OSIE

Gmina Osie pod względem administracyjnym leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu świeckiego, przy granicy z województwem pomorskim. Gmina Osie zajmuje obszar 209,6km2 i ludność ok. 5323 osoby. [www.bip.osie.pl]

PSZOK Osie

Odbiór odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Osie mieści się na terenie składowiska odpadów komunalnych w Osiu i przeznaczony jest dla osób fizycznych.

PSZOK czynny jest w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach

od 7.00 do 15.00.

W PSZOK-u przyjmowane będą odpady komunalne segregowane, takie jak: 

· papier,

· szkło,

· tworzywo sztuczne,

· metal,

· odpady biodegradowalne,

· gruz budowlany,

· odpady wielkogabarytowe,

· elektrośmieci itp.

Odpady będą przyjmowane bezpłatnie. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być dokładnie posegregowane.

Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Osie, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Usługi prowadzone w innych gminach

1_G

ŚWIECIE

2_G

LNIANO

3_G

BUKOWIEC

5_G

NAKŁO

6_G

ŚWIEKATOWO

7_G

OSIE

4_G

SADKI

8_G

JEŻEWO

Gmina Osie

Usługi wykonywane w gminie Osie