Wywóz w pojemnikach

Pojemnik 120 litrów - do odpadów zmieszanych

Pojemnik 240 litrów - do odpadów zmieszanych

Pojemnik 660 litrów - do odpadów zmieszanych

Pojemnik 1100 litrów - do odpadów zmieszanych

Pojemnik 240 litrów do odpadów segregowanych - papier

Pojemnik 240 litrów do odpadów segregowanych - metale i tworzywa sztuczne

Pojemnik 240 litrów do odpadów segregowanych - szkło

Pojemnik 120 litrów do odpadów segregowanych - bio - odpady zielone resztki owoców i warzywa

Pojemnik 240 litrów do odpadów segregowanych - bio - odpady zielone resztki owoców i warzywa