Zakład Usług Komunalnych

O nas

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu posiada długą, ponad 50-letnią historię.
 
 

POWSTANIE

 
Zakład Usług Komunalnych został powołany do życia 1 stycznia 1951 roku przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świeciu, jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) Świeciu. Do jego zadań należały usuwanie i wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usuwanie wód opadowych. Przedsiębiorstwo zajmowało się ponadto oczyszczaniem ulic i placów, jak również zaopatrywaniem ludzi w wodę pitną.
 

ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

 
Istotną zmianę w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyniósł początek lat 70. kiedy to połączono je z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. W wyniku tej konsolidacji, którą przeprowadzono 1 stycznia 1973 roku, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM). 
 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świeciu w tym samym roku wydało uchwałę o powołaniu Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PPGKiM) w Świeciu, które miało powstać z połączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowem. Zarządzenie weszło w życie z 1 stycznia 1974 roku. 
 
1 lipca 1975 roku Dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy wydał zarządzenie, które zmieniło nazwę powstałego półtora roku wcześniej powiatowego zakładu na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM)
 

PO PRZEŁOMIE USTROJOWYM

 
Uchwałą Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 30 września 1991 roku postanowiono zakończyć działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu w dotychczasowej formie organizacyjno – prawnej na dzień 31 grudnia 1991 roku. Na bazie majątku po Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej postanowiono zorganizować:
 
Zakład budżetowy gospodarki mieszkaniowej i zaopatrywania w gaz bezprzewodowy – ZGM
 
Gospodarstwo pomocnicze w zakresie utrzymania czystości, wywozu nieczystości, zieleni i robót inżynieryjnych – ZUK
 
Do dnia 31 października 1991 roku należało jednak dokonać fizycznego podziału majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej biorąc pod uwagę potrzeby przyszłych wyżej wymienionych zakładów.
 

PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ

 
Zakład Usług Komunalnych – gospodarstwo pomocnicze podlegający Urzędowi Miasta w Świeciu, rozpoczął działalność od 1 stycznia 1992 roku i prowadził ja do 31 grudnia 1994 roku, kiedy to został postawiony w stan likwidacji. Od tej pory jednostka nosiła nazwę: Zakład Usług Komunalnych w Świeciu – w Likwidacji. W tej postaci Zakład istniał do 31 sierpnia 1995 roku. W czasie likwidacji Zakładu postanowiono utworzyć spółkę z udziałem skarbu gminy i pracowników – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., która trwa nieprzerwanie od 1 września 1995 roku do chwili obecnej.
 

WSPÓŁCZEŚNIE

 
ZUK Sp. z o.o. nie zmienił swojej siedziby i nadal znajduje się na ulicy Ciepłej 4. Przy zastosowaniu nowych technologii ciągłej zmianie ulega jedynie wzrost jakości świadczonych przez nas usług w zakresie wywozu nieczystości, utrzymania porządku na terenach utwardzonych, zimowego utrzymania dróg i wielu innych. Jeśli zainteresowała Państwa współpraca z naszą firmą, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z aktualną ofertą.
 
Serdecznie zapraszamy!

GAZELE BIZNESU 2017

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu znalazł się w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2017.

Gazele Biznesu to jeden z najstarszych prestiżowych rankingów na polskim rynku prowadzony od 2000 roku. Redakcja „Pulsu Biznesu” w ten sposób wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy prowadzące działalność na polskim rynku.

GAZELE BIZNESU 2023

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu znalazł się w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2023.

Gazele Biznesu to jeden z najstarszych prestiżowych rankingów na polskim rynku prowadzony od 2000 roku. Redakcja „Pulsu Biznesu” w ten sposób wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy prowadzące działalność na polskim rynku.

gazele