Usługi z zakresu mycia pojemników

ŚMIECIARKA I MYJKA DO POJEMNIKÓW

Przy użyciu specjalistycznego, mobilnego sprzętu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu oferuje Państwu wykonanie usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne.
Pojemniki są myte na miejscu wodą pod ciśnieniem z dodatkiem ekologicznych środków czyszczących za pomocą pojazdu czyszczącego.
Wysokociśnieniowa pompa wody zasilana jest bezpośrednio z sekcji rozdzielacza hydraulicznego śmieciarki i doprowadza wodę o maksymalnym ciśnieniu 160 bar do obrotowych głowic myjących zamontowanych na automatycznie sterowanych ramionach dla dokładnego mycia wnętrza pojemników.
Zbiorniki wodne ok. 1500 litrów do wody czystej i brudnej jak i zbiorniki do odcieków wykonane ze stali nierdzewnej.
Do mycia ręcznego służy lanca z pistoletem i wężem o długości 15m.

Proste sterowanie myjki, zintegrowane z pracą śmieciarki pozwala za pomocą dwóch robotów na automatyczne krótkie 4-sekundowe, bądź długie do 20 sekund mycie pojemników.