Wywóz w workach Big-Bag

Długość: 0,9 m
Szerokość: 0,9 m
Wysokość: 1,0 m
Ładowność: 1 000 kg
Większe ilości odpadów odbieramy w kontenerach.

Do worka BIG BAG można wrzucać:
– gruz, odpady budowlane i poremontowe (np. folie, styropian, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, elementy wyposażenia płyty gipsowo-kartonowe)

Do worka BIG BAG nie można wrzucać:
– odpadów z ostrymi, tnącymi krawędziami i innych mogących uszkodzić worek,
– środków chemicznych, azbestu,
– sprzętu elektrycznego i elektronicznego.