Poniżej prezentujemy projekty na które uzyskaliśmy dofinasowania

Wsparcie finansowe w postaci udzielonych pożyczek przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu

W ramach udzielonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nasz Zakład w 2013 roku zaopatrzył współpracująca gminę Sadki w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych.
Umowa wiążąca miedzy Zakładem Usług Komunalnych w Świeciu a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu – PB13086, mówi o częściowym dofinansowaniu na „Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia o którym mowa w w/w umowie to 870 040,00zł, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 270 000,00zł.
Okres kredytowania wynosił 5 lat.

 

Kolejne wsparcie z WFOŚiGW w Toruniu dotyczy zakupu sprzętu jakim możemy cieszyć się podczas codziennej pracy naszego Zakładu. Dofinansowanie przyznane nam w 2014 roku na „Zakup samochodu ciężarowego marki SCANIA z zabudową śmieciarki EKOCEL”, przedstawia umowa PB14008, w której mowa o tym, że przy całkowitym koszcie zakupu, który wyniósł 398 000,00zł przyznano nam środki w wysokości 318 400,00zł.
Okres kredytowania wynosił 6 lat.

Umowa PB17006 zawarta w 2017 roku pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Świeciu a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu reguluje wsparcie finansowe na „zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”. Pozwoliło to na zaopatrzenie każdego mieszkańca gminy Świecie w oddzielny pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów biodegradowalnych. Całkowity koszt zakupu pojemników wyniósł 249 238,00zł, a środki przyznane przez WFOŚiGW w Toruniu 175 500,00zł.
Okres kredytowania wynosi 4 lata.

Każde z wyżej wymienionych dofinansowań przyczyniło się do rozwoju naszej firmy, co skutkuje wyższym poziomem konkurencyjności na rynku usług. Ponadto otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na kontynuacje naszego kluczowego celu, jakim jest sprostanie wymaganiom każdego z naszych klientów.