logo

USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świeciu świadczy usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg. Nasze prace w tym zakresie prowadzimy z niezwykłą starannością oraz dokładnością, tak aby zagwarantować pieszym oraz pojazdom maksimum bezpieczeństwa. Wybór naszych usług gwarantuje, szybkie odśnieżanie chodników oraz zapewnienie przejezdnych dróg, nawet po gwałtownych opadach. Dbamy również o to, aby śnieg nie zalegał na parkingach i posesjach. Dlatego prowadzimy regularny wywóz śniegu i błota pośniegowego. Ponadto oferujemy drogowcom sprzedaż soli drogowej oraz specjalnej mieszaniny piaskowo solnej.

Poniżej znajdą Państwo wyliczenie naszych usług:

· Odśnieżanie dróg i ulic.

· Odśnieżanie chodników.

· Odśnieżanie parkingów i posesji.

· Załadunek i wywóz zalegającego śniegu i błota pośniegowego.

· Sprzedaż soli drogowej i mieszaniny piaskowo – solnej.

Oprócz dbania o czystość przestrzeni miejskiej oraz utrzymania przejezdności dróg w zimie, prowadzimy również prace w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.

Obsługiwane gminy

Jesteśmy na Facebooku