worki typu big-baGDługość:        0,9 m

Szerokość:    0,9 m

Wysokość:    1,0 m

Ładowność: 1 000 kg

Większe ilości odpadów odbieramy w kontenerach.

 

 

Do worka BIG BAG można wrzucać:

- gruz, odpady budowlane i poremontowe (np. folie, styropian, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, elementy wyposażenia płyty gipsowo-kartonowe)

 

Do worka BIG BAG nie można wrzucać:

- odpadów z ostrymi, tnącymi krawędziami i innych mogących uszkodzić worek,

- środków chemicznych, azbestu,

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obsługiwane gminy
Jesteśmy członkiem Izby Branży Komunalnej