logo
Jesteś tutaj:

Jeżewo

Jeżewo leży na 62 km od Bydgoszczy i 290 km od Warszawy oraz 135 km od Bałtyku. Jeżewo jest miejscowością leżącą w płn. wsch. części woj. kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Powierzchnia gminy wynosi 156 km kw., prawie 55 % pow. zajmują lasy. [źr. www.bip.ug-jezewo.lo.pl]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA GMINY JEŻEWO

-> JEŚLI NIE POSIADASZ PROGRAMU DO OTWARCIA FORMATU PDF KLIKNIJ TUTAJ <- 

PSZOK JEŻEWO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo mieści się w Białych Błotach (Brzozowy Most) – dawne gminne składowisko odpadów i przeznaczony jest dla osób fizycznych.

PSZOK jest czynny w każdą sobotę:

·         w okresie od kwietnia do października w godzinach 8.00-14.00

·         w okresie od listopada do marca w godzinach 8.00-12.00

Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem oraz rozładunek odpadów odbywa się we własnym zakresie. Odpady będą przyjmowane bezpłatnie. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być dokładnie posegregowane.

W  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach można bezpłatnie oddać następujące frakcje odpadów:

- Opakowania z papieru i tektury
- Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- Opakowania z metalu - Opakowania wielomateriałowe

- Szkło oraz opakowania ze szkła,
- Papier i tektura (nieopakowaniowe)
- Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
- Zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe
- Odpady zielone i ulegające biodegradacji
- Popiół
- Tekstylia
- Odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości, przy czym wymaga się odrębnego wydzielania gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu.

Uwaga: gruz i odpady remontowe powstałe w trakcie prac zleconych firmie remontowej są własnością tej firmy i ma ona obowiązek zagospodarowania tych odpadów;


Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Jeżewo, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Obsługą i odbiorem odpadów zajmuje się :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie 

tel. 52 331 27 78

Obsługiwane gminy

Jesteśmy na Facebooku