Jesteś tutaj: Strona główna Gminy Jeżewo

Jeżewo

Jeżewo leży na 62 km od Bydgoszczy i 290 km od Warszawy oraz 135 km od Bałtyku. Jeżewo jest miejscowością leżącą w płn. wsch. części woj. kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Powierzchnia gminy wynosi 156 km kw., prawie 55 % pow. zajmują lasy. [źr. www.bip.ug-jezewo.lo.pl]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA GMINY JEŻEWO

-> JEŚLI NIE POSIADASZ PROGRAMU DO OTWARCIA FORMATU PDF KLIKNIJ TUTAJ <- 

PSZOK JEŻEWO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo mieści się w Białych Błotach (Brzozowy Most) – dawne gminne składowisko odpadów i przeznaczony jest dla osób fizycznych.
PSZOK jest czynny w każdą środę i sobotę:
•         w okresie od kwietnia do października w godzinach 8.00-14.00
•         w okresie od listopada do marca w godzinach 8.00-12.00
Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem oraz rozładunek odpadów odbywa się we własnym zakresie. Odpady będą przyjmowane bezpłatnie. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być dokładnie posegregowane.
W  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach można bezpłatnie oddać następujące frakcje odpadów:
•    opakowania z papieru i tektury
•    tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
•    opakowania z metalu
•    opakowania wielomateriałowe
•    szkło oraz opakowania ze szkła,
•    papier i tektura (nieopakowaniowe)
•    tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
•    zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe
•    odpady zielone i ulegające biodegradacji
•    popiół
•    tekstylia
•    odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości, przy czym wymaga się odrębnego wydzielania gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu.
•    przeterminowane leki i chemikalia
•    zużyte opony (dotyczy opon od rowerów, skuterów itp. oraz opon od samochodów osobowych)
Uwaga: gruz i odpady remontowe powstałe w trakcie prac zleconych firmie remontowej są własnością tej firmy i ma ona obowiązek zagospodarowania tych odpadów;

Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Jeżewo, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.
Obsługiwane gminy